pokój

Subskrybcja

Aby subskrybować naszą stronę internetową wystarczy zostawić adres e-mail:

Instalacje - rodzaje

Kontakt

Zaprszamy do szybkiego kontaktu poprzez poniższy skrócony formularz lub poprzez adres e-mail.

Instalacje dzielimy na kilka grup, oto najważniejsze z nich:

Celem instalacji jest dostarczenie do wnętrza budynków, pojazdów, a nawet statków takich mediów jak woda, prąd, gaz itd. Instalacja elektryczna ma zastosowanie chyba w każdym domu. W zależności od tego, jakie jest nasze zapotrzebowanie na prąd, tak rożnie będzie się przedstawiać jej wielkość oraz funkcje, które pełni. Instalacja ta składa się układu przewodów zamieszczonych w ścianach budynku i sprzętu elektroinstalacyjnego, który zaczyna się na zaciskach wyjściowych (po wewnętrznej stronie linii zasilającej w złączu), a kończy się w gniazdku wtyczkowym. Instalacja gazowa składa się również z zespołu przewodów zamieszczonych we wnętrzu danego obiektu.

Za jej początkowe miejsce uważa się powiązanie z centralnym kurkiem, który umożliwia całkowite odłączenie instalacji od przyłącza. Zakończeniem jest natomiast wyznaczony sprzęt gazowy. Normy określone przez prawo budowlane jasno opisują prawidłowe założenie instalacji gazowej. Niewłaściwe jej zamontowanie może doprowadzić do wycieku gazu, a nawet do eksplozji.

Zamontowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przeprowadza się wówczas po ukończeniu stanu surowego. Z czego składa się ta instalacja? Przede wszystkim z fragmentów rur, które wiążą przybory sanitarne (np. umywalka) z pionem kanalizacyjnym, przez który przepływają ścieki. Kolejnym elementem jest tzw. przykanalik, który odprowadza nieczystości do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub do bezodpływowego zbiornika, który należy co pewien czas oczyszczać. Wyróżnia się również takie części jak: czyszczak (zamknięty otwór ułatwiający czyszczenie niedrożnego przewodu kanalizacyjnego), syfon (zabezpiecza przed dostaniem się gazów z kanalizacji do pomieszczeń takich jak, np. łazienka czy kuchnia), wpust (przyrząd, który zbiera ścieki z odwadnianego obszaru), przewody wentylacyjne (napowietrzają kanalizacje oraz eliminują gazy, które ulatniają się przy procesie rozkładania się ścieków), zabezpieczenia przeciwzalewowe (jak sama nazwa wskazuje – zabezpieczają przez zalaniem powierzchni mieszkalnej, która jest nisko położona, np. piwnice). Aby instalacja wodno-kanalizacyjna posłużyła nam przez lata ważne jest, aby przy jej montażu zatrudnić fachowców, a użyte materiały były wysokiej jakości.

Instalacja grzewcza wykonywana jest z rur, przez które przepływa nagrzana woda, powodując tym samym podniesie temperatury w pomieszczeniach oraz utrudnia dostanie się wilgoci z zewnątrz. Obecnie coraz częściej stosuje się do produkcji rur, które mają zastosowanie w instalacji grzewczej, miedź niż stal. Takie instalacje mogą być sporządzane zarówno w systemie trójnikowym, jak i rozdzielaczowym. W pierwszej wymienionej instalacji, od jednego lub kilku przewodów głównych stosuje się rozdzielenie do odrębnych grzejników, które są łańcuchowo podłączane.

W systemie rozdzielaczowym elementem najważniejszym jest rozdzielacz, który znajduje się w miejscu niemal równo oddalonym od zasilanych grzejników. Od każdego z grzejników poprowadzona jest odrębna para przewodów (która zrobiona jest z fragmentu rury). W specjalnym wgłębieniu, w którym znajduje się również rozdzielacz, znajdują się trójniki, kształtki i inne elementy. Układ ten ułatwia regulację instalacji oraz nie sprawia trudności w montażu.

Solidność

Lorem ipsum dolor...

Profesjonalizm

Doświadczenie

Więcej informacji...

W tym miejscu dowiesz się więcej o naszych partnerach czy też serwisach o podobnej tematyce.